info@hermes-solutions.si
+386 (0)7 490 23 10

Upravljanje objektov

Hermes Solutions > AKTIVNO > Upravljanje objektov

Upravljanje objektov

Vsem upravnikom večstanovanjskih objektov in nepremičnin, kot tudi upravljalcem kotlovnic je na voljo programska rešitev za upravljanje objektov, večstanovanjskih in poslovnih stavb. Omogoča hitro, preprosto, natančno in učinkovito upravljanje objektov, pregledno pripravo mesečnih obračunov ter združevanje enot v poljubne obračunske skupine.
Nudi avtomatsko pripravo položnic, trajnikov, računov (e-račun), avtomatsko knjiženje preko elektronskih bančnih izpiskov in zbirnega centra ter avtomatski prenos terjatev in plačil v glavno knjigo.

HERMES UPRAVNIK

Omogoča obračune rednih obratovalnih stroškov, najemnin, stroškov iz tekočega vzdrževanja in preostalih poljubnih stroškov.

Spletna aplikacije web.upravnik upravnikom omogoča objavo podatkov o stanju odprtih obveznosti in obvestil po posameznih stanovanjskih stavb.

Ključni elementi: upravljanje objektov, najemnine, kotlovnice, rezervni sklad, obratovalni stroški, delilniki, web upravnik, oglasna deska, e-Billing, odčitki. Povezava in integracija z računovodstvom in financami.

Reference: DOMtim d.o.o, Rudar Senovo d.o.o., KOP Brežice d.d.

Pokličite nas na tel. št. 07 490 23 10 ali nas kontaktirajte preko kontaktnega obrazca in odgovorili bomo na vaše izzive ter personalizirali ponudbo.