info@hermes-solutions.si
+386 (0)7 490 23 10

4MAINT in vzdrževanje

Hermes Solutions > 4MAINT > 4MAINT in vzdrževanje

Vzdrževanje objektov, strojev in naprav

Programska rešitev 4MAINT je namenjena vsem odgovornim osebam za vzdrževanje, izvajalcem vzdrževanj, vodjem vzdrževalnih služb, poklicnim upravnikom in vzdrževalcem objektov. Program za vzdrževanje 4MAINT je namenjen vsem, ki gospodarno skrbijo za načrtovanje in izvedbo vzdrževalnih del.

Predmet vzdrževanj so lahko objekti kot celota ali posamezni deli, stroji, naprave, vozila…
Z rešitvijo za vzdrževanje lahko spremljamo vzdrževalne naprave po različnih nahajališčih, planiramo aktivnosti in obveščamo deležnike. Aktivnosti lahko planiramo naprej ter jih analiziramo z različnih vidikov.

Več o rešitvi na produktni spletni strani 4MAINT.eu

Ključni elementi: pregled nad vzdrževanjem, upravljanje z napravami, aktivnosti vzdrževanja, opomniki, števci naprav, zasedenost izvajalcev, razporedi vzdrževalcev, stroški, dokumentacija, integracija.

Reference: Rimc d.o.o., Hermes d.o.o., Celina Group d.o.o., Kostak d.d.

Pokličite nas na tel. št. 01 510 42 10 ali nas kontaktirajte preko kontaktnega obrazca in odgovorili bomo na vaše izzive ter personalizirali ponudbo.