info@hermes-solutions.si
+386 (0)7 490 23 10

Meseci poročanja

Hermes Solutions > AKTUALNO > Meseci poročanja

Postavi si lasten sistem poročanja v treh urah

Glavna ideja ja ta, da si lahko uporabnik iz nabora podatkov sam dinamično pripravlja poročila, ki jih potrebuje za svoje delo.

Hermesove BI rešitve so zasnovane na način, da lahko svetovalec skupaj s stranko hitro pride do prvega nabora lastnih poročil (pogoj je osnovno znanje vrtilnih tabel v MS Excelu). Enostavno, hitro in učinkovito – kjer so rezultati vidni takoj.

Hermes BI omogoča analizo petih področji in sicer: Prodaje, Saldakontov, Naročil, Zalog ter Glavne knjige in Bilance podjetja.

Uporabnikom v vsakem trenutku zagotavlja možnost priprave analize podatkovnih struktur, saj so le-te ključni vir strateških informacij pri procesu odločanja.

Rešitve so namenjene analitikom in vodstvenim delavcem za podporo odločanja saj zagotavljajo številne odgovore na vprašanja, kot npr.:

  • Pregled prodaje po mesecih, primerjava s preteklimi obdobji, po komercialistih, po blagovnih skupinah, po kupcih oz. trgih
  • Pregled odprtih ponudb in naroči po različnih kriterijih in obdobjih
  • Pregled dobičkonosnosti (marže, RVC) po blagovnih skupinah, izdelkih, kupcih, trgih
  • Pregled stroškov po mesecih, po vrstah stroškov, primerjava s preteklimi obdobji, po poslovnih enotah (SM), projektih
  • Pregled poslovnega izida po poslovnih enotah (SM), po mesecih, primerjava s preteklimi obdobji

Pravice dostopov se urejajo preko BI-Managerja.

  • Dogovorite se za termin preko:  svetovanje@hermes2.net
  • Na vašo bazo bomo oddaljeno namestili namestitvene pakete
  • Na skupnem sestanku ali na daljavo bomo skupaj naredili prvih 10 poročil po vašem izboru
  • Brezplačno 3 urno izobraževanje in izdelava 10-ih poročil za stranko
  • 1 mesečna brezplačna uporaba postavljenega sistem

Pokličite nas na tel. št. 07 490 23 10 ali nas kontaktirajte preko kontaktnega obrazca in odgovorili bomo na vaše izzive ter personalizirali ponudbo.