info@hermes-solutions.si
+386 (0)7 490 23 10

Spremembe ZDoh-2 in ZPIZ-2 v programu Plače

Hermes Solutions > AKTUALNO > Spremembe ZDoh-2 in ZPIZ-2 v programu Plače

V Uradnem listu 28/2019 sta bile dne 03.05.2019 objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-2F).

 V Uradnem listu 29/2019 pa je bil 06.05.2019 objavljen tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.

Bistvo zakonskih sprememb je davčna razbremenitev regresa za letni dopust in drugih istovrstnih prejemkov. Regres je do višine 100% povprečne mesečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. Zneski nad 100% povprečne mesečne plače pa se smatrajo kot ostali prejemki iz delovnega razmerja in se nanje obračunajo prispevki, prav tako pa so obdavčeni z dohodnino po veljavni lestvici.

Za pravilno obračunavanje regresa je potrebno ustrezno nastaviti dve vrsti dela kot v zgledu spodaj:

  • Regres do 100% povprečne mesečne plače (ki je oproščen dajatev)
  • Regres nad 100% povprečne mesečne plače (na katerega se obračunajo vse dajatve) – seveda samo v primeru izplačila regresa nad neobdavčeno mejo

Še nekaj opomb v zvezi z zakonskimi spremembami:

  • V obdobju od 04.05.2019 do 10.05.2019 oddaja REK-1 obrazcev za izplačilo regresa na eDavkih ni mogoča
  • Že plačana dohodnina in prispevki (za razliko med 70% PPM kot je veljalo do zdaj in 100% PPM kot je po novem) se vrnejo zavezancu (dohodnina in prispevki delavca zaposlencu, prispevki delodajalca delodajalcu) do 30.06.2019 po uradni dolžnosti
  • Pri večkratnih izplačilih se izračunava osnova od kumulativnega zneska (če bi torej zaposlenec prejel dvakrat po 1000 EUR bi bil prvi znesek neobdavčen, drugi pa delno obdavčen v delu, ki bi kumulativno presegal povprečno mesečno plačo)
  • Osnove za dohodnino se seštevajo pri vsakem delodajalcu posebej (drugemu delodajalcu ni potrebno pridobiti podatkov o izplačilu pri prvem delodajalcu)
  • Za prispevke takega določila ni bilo zaslediti; ni jasno zapisano, ali in kako na obračun prispevkov vpliva regres, prejet pri drugem delodajalcu
  • Zaposlenec ima pravico zahtevati, da se mu od zneska regresa obračuna davek (v primeru, ko je že prejel »visok regres« pri prejšnjem delodajalcu in ne želi imeti doplačila dohodnine); za prispevke to ni zapisano

Programa Plače 3.0 verzija 6.875 in Plače 2.0 verzija 2.838 vsebujeta ustrezne algoritme za obračun regresa v skladu z obema zakonskima spremembama.

Prav tako pa omogočata tudi pripravo obrazcev REK-1 v skladu s spremembo Pravilnika in z Navodilom za pripravo.