info@hermes-solutions.si
+386 (0)7 490 23 10

REK-1 in PNiPD obrazci za obdobje marec 2020

REK-1 in PNiPD obrazci za obdobje marec 2020 – uporaba oznake dokumenta »R«

Na spletni strani portala eDavki je bilo objavljeno sporočilo:
»Zavezanci naj obrazce REK-1 in PNiPD za obračunsko obdobje marec 2020 vlagajo z oznako »R«, ki se uporablja za predložitev obračunov po izteku roka. Zavezancem, ki bodo obračune vložili na tak način, ne bodo obračunane zamudne obresti. V kolikor so zavezanci navedene obrazce že vložili z oznako »O«, naj te stornirajo in jih ponovno vložijo z oznako »R«.

Pri oddaji obrazca z oznako »R« v tem primeru zavezanec ne glede na opozorilo, da je treba obrazcu priložiti dokument oz. obrazložitev, obrazec odda z izbiro funkcije »Nadaljuj«.

Zgornje priporočilo velja v primerih, ko obveznosti, ki izhajajo iz omenjenih obrazcev, niso plačane v zakonskem roku. Če so obveznosti plačane pravočasno, se lahko uporabi oznaka O.

Pojasnilo:
Zaradi izvedbe prilagoditev na sistemu eDavki, ki so potrebne za uvedbo novih vrst dohodkov za izplačila na podlagi interventne zakonodaje, je bila od 3. 4. 2020 onemogočena oddaja REK-1 in PNiPD obrazcev. 14.4.2020 pa je bila ponovno omogočena oddaja obrazcev REK-1 in PNiPD za vsa izplačila in obdobja, razen za izplačila v skladu z ukrepi iz interventnega zakona.

Obrazci za izplačila v skladu z ukrepi iz interventnega zakona bodo na voljo za oddajo:
–             23.4.2020 – REK-1: 1002 Plača za delo v času epidemije in 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije
–             30.4.2020 – REK-1: poročanje o izplačanem kriznem dodatku – šifra 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo z dopolnitvijo
–             7.5.2020 – PNiPD: 5551 Plača za delo v času epidemije za delodajalce, ki niso plačniki davka in 5552 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije za delodajalce, ki niso plačniki davka.

Ker zavezanci navedenih obrazcev ne morejo oddajati v zakonskem roku zaradi omogočene možnosti oddaje na strani finančne uprave, je razumljivo, da  ne smejo trpeti nobenih negativnih posledic iz tega naslova oziroma zavezancem ne bodo zaračunane zamudne obresti, obrazci pa se bodo šteli za pravočasno vložene. Glede na navedeno, prosimo, da zavezanci ob oddaji teh obrazcev za obračunsko obdobje marec 2020, uporabijo oznako »R«, ki se uporablja za predložitev obračunov po izteku predpisanega roka. V kolikor so zavezanci navedene obrazce že vložili z oznako »O«, predlagamo, da le-te stornirajo in jih ponovno vložijo z oznako »R«.«

V ta namen smo program dopolnili z opcijo oddaje REK-1 z oznako R in dodali ustrezno programsko logiko, ki vam pomaga pri izbiri pravilne oznake. Dopolnitev je vgrajena v verziji 6.936, ki je že na voljo za nadgradnjo.